Kóspallagi Alkotó Műhely

„Mindenki jó valamiben”

Ma mindenfelé robotizált eszközök vesznek körbe bennünket. Sokszor nem is gondolunk bele abba, hogy rengeteg olyan dologgal találkozunk a mindennapjainkban, amelyek ilyen elvek mentén működnek. A Váci Tankerületi Központ és a Szobi Fekete István Általános Iskola lépést tartva a digitális fejlődéssel, elkötelezve a Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájában foglalt célokkal és követve a tankerületi központ 2017-2022 Fejlesztési Tervében megfogalmazott kiemelt fejlesztési irányait létrehozta Kóspallagon az első alkotóműhelyét. Az alkotóműhely olyan „szellemi játszótér” és közösségi tér, ahol a tanulók saját tapasztalataik révén dolgozzák fel a tananyagot, értékelnek, összefüggéseket állapítanak meg és közben személyiségükben formálódnak és újabb ismeretekkel megerősödve fejlődnek.

A projekt munka, az élménypedagógia, a kooperatív és kollaboratív tanulás az algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, a korszerű alkalmazói készség, valamint a kreatív és kritikai gondolkodás kialakulásával, és a tanulók gondolkodási képességének fejlesztésével a műszaki-művészeti és digitális kompetenciák alapkészséggé emelését célozzák meg. A társas készségek megélése és a csoport egyént befolyásoló hatása is igen figyelemreméltó. Cél az önálló és alkotómunkára nevelés elérése, melynek eredménye egy aktív, kezdeményező, alkotó és boldog fiatal. Ezen célok elérését megfelelő szakértelemmel rendelkező mentorok segítik, akik egy része felnőtt szakember (mérnök, tanár, szakipari munkákban jártas szakember), más részük olyan szakközépiskolás diák, akiket szintén érdekel az adott terület. Az alkotóműhely további pedagógiai szerepe egy olyan, a köznevelés rendszerébe beilleszthető alkotó pedagógiai tanulási tér kialakítása volt, amely támogatja, hogy a tanulók a tanév során három-négy projekthét keretében, a tantervbe szervesen illeszkedve valós és életszerű feladatokat (problémákat, kérdéseket) oldjanak meg korszerű eszközökkel. A projekthetekre már kidolgozott, illetve a későbbiekben kidolgozásra kerülő további tananyagok érintik a NAT-ban kijelölt összes műveltségterületet. A megvalósításhoz a Klebelsberg Központhoz benyújtott pályázaton elnyert 8 millió forintos támogatás mellett a tankerület saját forrásból további 3 millió forinttal járult hozzá. 
A 11 millió forintos beruházás keretében sor került az iskolaépület nem használt szárnyában található négy tanterem teljes körű felújítására, valamint tűzvédelmi rendszer és informatikai hálózat kiépítésére. Mindemellett beszerzésre kerültek még kézi faipari gépek, dekopír fűrész, csavarbehajtó, kézifűrész, elektromos gérvágó, gépi lombfűrész, munkapadok, kézi szerszámok, csavarhúzó, vonalzó, melegragasztó-pisztoly, 3D-s nyomtató, mikrovezérlő, elektrotechnikai alkatrészek és forrasztó állomás is. 
Az alkotóműhely szakmai megnyitója egy kétnapos programsorozat első állomása. A megnyitót követően csütörtökön délután és pénteken a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) szakmai műhelyfoglalkozásán vehetnek részt a tankerületből a kiemelt figyelmet igénylő tanulók, akik a „LEGO táncoltatás” és a „fényre forduló napraforgó” projektekben próbálják ki a fafeldolgozó, az elektronikai, robotika műhelyek eszközeit és lehetőségeit. Az alkotó műhelyben és táborban mindenkinek lehetősége lesz megismernie önmagát, képességeit, a közösségben hasznos és értékes szerepét. Szeretnék megmutatni, hogy mindenfajta – szellemi vagy fizikai – munkának értéke van és hogy mindenki jó valamiben.

A tankerületi központ együttműködik a MOME fejlesztési csoportjával, akik az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából hasonló projekten dolgoznak a felsőoktatásban. A MOME szakmai háttérbázisként közreműködik a tananyagok fejlesztésében, egyes programok lebonyolításában, a pedagógusok továbbképzésében, valamint nagyértékű eszközök térítésmentes használatát biztosította (pl. lézervágó) az alkotóműhely számára. További kiemelt együttműködő partnerünk a Váci Szakképzési Centrum Boronkay György Műszaki Szakgimnáziuma és Gimnáziuma is, akik a műhely- és nyári szakmai gyakorlatuk terhére – segítőként és mentorként – vesznek részt az alkotó tevékenységekben.

Az alkotó műhely hivatalos átadására 2019. április 25-én, csütörtökön 10 órakor került sor Kóspallagon.

Együttműködésbe kezdett a Váci Tankerületi Központ a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel (MOME)

Az együttműködés alapja a közös szemlélet, miszerint a közoktatásba új, korszerű pedagógia módszereket szükséges behozni és ez nem valósulhat meg a megfelelő informatikai oktatás nélkül. A MOME a design eszközrendszerét és általában a művészetnek, a kreativitásnak a lehetőségét a hétköznapok részéve szeretné tenni ott is, ahol az iskoláknak a felszerelése, a különböző technikai megoldásoknak az elérése nehézkesebb. Az egyetem jelenleg két európai uniós támogatásból megvalósuló projekt keretén belül is komoly szerepet vállal a köznevelésben, így egyszerre tud hatást gyakorolni a diákokra és az oktatókra is. A „Jövő új útjai a pályaválasztás és az autonóm autózás világában” című projektben a MOME új módszerekkel és megközelítéssel motiválja az általános- és középiskolásokat a továbbtanulásra, „A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” című projektben pedig az öt művészeti egyetem közösen dolgozik azon, hogy az tanárok a köznevelésbe is be tudják építeni a design gondolkodást. A partnerek hosszú távú, eredményes együttműködést terveznek, melynek keretén belül már több program is szervezés alatt van.