Pedagógusok az iskolapadban

Iskolánk és tagintézményeink a tavasz folyamán szerződést kötöttek az egri Eszterházy Károly Egyetemmel, melyben kifejeztük szándékunkat, hogy kapcsolódjunk a Komplex Alapprogramhoz.

“A KOMPLEX ALAPPROGRAM  LEGFŐBB CÉLKITŰZÉSE A VÉGZETTSÉG NÉLKÜLI ISKOLAELHAGYÁS MÉRSÉKLÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZKEDÉSEK ISKOLAI SZINTŰ TÁMOGATÁSA. A PROBLÉMA KEZELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK KÖZÜL A PROGRAM ELSŐSORBAN A SZERVEZETI KULTÚRA FEJLESZTÉSÉN ALAPULÓ PREVENTÍV BEAVATKOZÁSOKAT RÉSZESÍTI ELŐNYBEN, AMELYEKHEZ A PEDAGÓGUSOK MÓD­SZERTANI TOVÁBBKÉPZÉSE, PEDAGÓGIAI SZEMLÉLETVÁLTOZTATÁSA RÉVÉN KÍVÁN HOZZÁJÁRULNI.

A PROGRAM TOVÁBBI CÉLJA A DIFFERENCIÁLT, SZEMÉLYKÖZPONTÚ NEVELÉST-OKTATÁST LEHETŐVÉ TEVŐ MÓDSZERTANI KULTÚRA MEGERŐSÍTÉSE A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN, A NYITOTTSÁGRA ÖSZTÖNZŐ INTÉZMÉNYI NEVELÉS-OKTATÁS PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI ESZKÖZTÁRÁNAK FEJLESZ­TÉSE, VALAMINT MÉLTÁNYOS, TÁMOGATÓ, HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ TANULÁSI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA VALAMENNYI TANULÓ SIKERES ELŐREHALADÁSA ÉRDEKÉBEN.

A KOMPLEX ALAPPROGRAMOT ALKALMAZÓ ISKOLA OLYAN TUDÁSINTENZÍV TANULÓ SZERVEZET, AMELY­BEN A PROGRAMOT KOMPLEXSZÉ TEVŐ ALPROGRAMOK: (1) A LOGIKAALAPÚ, (2) A TESTMOZGÁSALAPÚ, (3) A MŰVÉSZETALAPÚ, (4) A DIGITÁLIS ALAPÚ, VALAMINT (5) AZ ÉLETGYAKORLAT-ALAPÚ ALPROGRAM ISKOLAI GYAKORLATBA TÖRTÉNŐ BEEMELÉSE JAVÍTJA A TANULÁSI EREDMÉNYEKET (LEARNING OUTCOMES). CÉL, HOGY AZ ISKOLÁK MŰKÖDÉSÉBEN OLYAN SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK INDULJANAK EL, MELYNEK NYO­MÁN AZOK A TANULÓ SZERVEZET ÉS A SZERVEZETI TANULÁS IRÁNYÁBA MOZDULJANAK EL.

A KOMPLEX ALAPPROGRAM MINDEN TANULÓ SZÁMÁRA BIZTOSÍTJA A TANULÁSI ESÉLYEK NÖVELÉSÉNEK KOMPLEX PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK RENDSZERSZEMLÉLETŰ EGYÜTTESÉT MAGÁBAN FOGLALÓ SZEMÉLYI­SÉGFEJLESZTŐ TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZESSÉGÉT. A PROGRAM ÉPÍT A TANULÓK SOKSZÍNŰSÉGÉRE, AZ EGYE­DISÉGÉRE, AZ EGYEDI KÉPESSÉGEK TÁRSAS INTERAKCIÓKON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ KIBONTAKOZÁSÁRA.”

A szobi iskolából és tagintézményeiből 54 pedagógus vett részt június végén Szobon, majd augusztus végén Budapesten 4-szer 2 napos képzésen. A képzésen tanultakat már beépítjük a 2018/2019-es tanév pedagógiai munkájába, és ez lesz az alapja az átdolgozásra kerülő Pedagógiai Programunknak.

Kattintson a logóra, ha további információkat szeretne olvasni a programról!