Házirend kiegészítés

1/2020. Intézményvezetői intézkedés

A járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend intézményi alkalmazásáról – kiegészítés a Házirendhez

Az intézkedés hatálya a szobi anyaintézmény és a kóspallagi telephelyre terjed ki.

Az intézkedés az EMMI által kiadott „Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről” – továbbiakban intézkedési terv – intézményi alkalmazását tartalmazza.

 • Ha intézményünk tanulója, vagy tanulóval egy háztartásban élő szülő igazolt pozitív teszteredménnyel rendelkezik, vagy határozatban elrendelt házi karanténban tartózkodik, haladéktalanul jelezni kell az igazgato@szobfiai.hu címen, vagy a +36307136385 telefonszámon.
 • A szülők csak egészséges gyermeket engedhetnek iskolába. Bármilyen betegségre utaló jel esetén (hőemelkedés, légúti panaszok…) orvoshoz kell fordulni. Gyógyult gyermek csak orvosi igazolással jöhet újra iskolába.
 • Az intézménybe csak az iskola dolgozói, diákjai és a társintézmények munkatársai (utazó gyógypedagógus, zeneiskola, gyermekjóléti szolgálat stb.) léphetnek be maszkban, kézfertőtlenítés és hőmérsékletmérés után. Ezen felül hivatalos ügyben csak orrot és szájat eltakaró maszkban és kézfertőtlenítés után lehet az iskola területére belépni.
 • A felső tagozaton az órákat továbbra is szaktantermi rendszerben tartjuk meg.
 • Az intézkedés 2.6 pontja alapján a felülfertőtlenítést a tanóra végén az órát tartó pedagógus végzi.
 • Az osztályokban nem kötelező a maszk viselése, de a közösségi terekben – folyosók, aula, mellékhelyiségek – igen.
 • Az ebédeltetési és csengetési rendet a melléklet tartalmazza.
 • Az intézkedési terv 9.1 és 9.2 pontjaiban foglaltak alapján az elkülönítő helyiség az „Iskolamúzeum terme”, a beteg gyermek felügyeletét ellátó személy a pedagógiai asszisztens, vagy az intézményvezető által kijelölt személy.
 • A szülői értekezleteket lehetőleg on-line formában, vagy az iskola területén kívül kell megtartani.
 • Az iskolaépület termeit és a sportpályákat további intézkedésig az iskola diákjait nem érintő célból nem adjuk bérbe.
 • A tűzriadó próba elmarad.
 • Az iskolafogászati vizsgálatok elmaradnak.
 • A kirándulások csak azonos osztályban tanuló gyermekek esetében lehetségesek, lehetőleg szabadtéri program.
 • Az énekórákon az elmélet és zenehallgatás kerüljön előtérbe, ne énekeltessük a gyermekeket.
 • A tanórákon a frontális módszereket részesítsék előnyben a pedagógusok, lehetőség szerint 2 méterre tartózkodjanak a gyerekektől.
 • A tanórákon lehetőség szerint az ablakok legyenek nyitva, a szünetekben szellőztessünk.
 • Az órarendbe illesztett délutáni sportfoglalkozások – labdarúgás, kézilabda, kosárlabda – megtartásra kerülnek, de a foglalkozásokon kerülni kell a gyerekek testi érintkezését.
 • Az alsó tagozaton a tánc órákon egyéni táncokat kell tanítani.
 • A testnevelés órákat az időjárás függvényében lehetőleg a szabadban kell megtartani.

 

Szob, 2020. szeptember 18.