Szegedi Tudományegyetem

Iskolánk partneriskolaként részt vesz (2009-) az Magyar Tudományos Akadémia – Szegedi Tudományegyetem Képességfejlődés Kutatócsoport által indított Szegedi Iskolai Longitudinális Program rendszeres adatfelvételében.  A 2003-ban indult program a tanulók fejlődését az iskolába lépéstől a 8. évfolyamig végig követi. Negyedévenként újabb első évfolyamos korosztály kapcsolódik be a vizsgálatokba. A kiválasztott tanulócsoportok rendszeres felmérése lehetővé teszi a tanulók fejlődését befolyásoló tényezők elemzését, és az iskolai eredményesség sokoldalú vizsgálatát. 
 
Online diagnosztikai mérések fejlesztése:
 
A program keretében félévente sor kerül a tanulók különböző tesztekkel való felmérésére. Az iskola a mérőeszközök felvételével támogatja a tudományos kutatást, új oktatási módszerek kidolgozását, és az eredmények felhasználásával fejleszti saját oktató-nevelő munkájának hatékonyságát.
2009 tavaszától a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportjának felkérésére a Szobi Fekete István Általános Iskola partnerként részt vesz a TÁMOP -3.1.9.-11/1-2002-0001 azonosító jelű „diagnosztikus mérések fejlesztése” című pályázat keretében megvalósuló online mérési programban.   
Az intézmény feladata, hogy a projekt teljes időtartama alatt az eDia elektronikai diagnosztikai mérési rendszer és kutatássorozat keretében elkészült számítógép-alapú feladatok tesztelésével támogassa az online tesztfejlesztés folyamatát.