Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!

A 17/2021. EMMI határozat alapján az általános iskolák is Tantermen Kívüli Digitális Munkarendre (továbbiakban TKDM) térnek át 2021. március 08. naptól 2021. április 07. napjáig.

A rendelet alapján az alábbi intézkedéseket vezetjük be.

Az oktatás az iskolában használt Microsoft TEAMS rendszeren keresztül történik. Az oktatás keretében on-line órák, digitálisan kiadott tananyagok és tesztek kerülnek fel a rendszerbe.

A TKDM ideje alatt az iskola „Digitális Munkarendjének Szabályzata” alapján történik az oktatás.

A tanulók étkeztetése önkormányzati feladat. Az étkezésről Kakas Tiborné élelmezésvezetőtől lehet információt kérni a 27/370-372 telefonszámon.

Mellékletek:

Digitális Munkarendjének Szabályzata

Pedagógusaink e-mail elérhetőségei